Projekat u toku

Rekonstrukcija bolnice KBC Dr. Dragiša Mišović ...

+
1 4

Projekat u toku

Rekonstrukcija Opšte bolnice u Pančevu ...

+
2 4

Projekat u toku

Izgradnja ženskog zatvora u Požarevcu ...

+
3 4

Projekat u toku

Izgradnja graničnog prelaza Bajmok ...

+
4 4
štampaj štampaj

Bezbednost na radu

Priroda poslovanja u građevinskom sektoru zahteva visok stepen zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i predstavlja jedan od prioriteta i preduslova za uspešnost kompanije.

OH&S

Uvođenjem OH&S sistema svaki zaposleni u Modulor-u dužan je da prođe internu obuku iz bezbednosti i zdravlja na radu i obaveznu protivpožarnu obuku. Takođe, za zaposlene na radnim mestima sa povećanim rizikom organizuju se specijalističke obuke.

Formiranjem Odbora za bezbednost i zdravlje zaposlenih usvojeni su interni akti poput istraživanja incidenata koji doprinose nultom broju povreda na radu i eliminisanju izgubljenog vremena usled povrede na radu.

PROJEKTI

Mi posebnu pažnju dajemo izradi elaborata zaštite na radu, i u cilju smanjenja povreda na radu zalažemo se da svi učesnici projekta budu u potpunosti upoznati sa elaboratom. Takođe, praćenjem sistematskih pregleda ostvarujemo stalnu zdravstvenu kontrolu radnika koji rade na poslovima s posebnim uslovima rada.