Projekat u toku

Rekonstrukcija bolnice KBC Dr. Dragiša Mišović ...

+
1 4

Projekat u toku

Rekonstrukcija Opšte bolnice u Pančevu ...

+
2 4

Projekat u toku

Izgradnja ženskog zatvora u Požarevcu ...

+
3 4

Projekat u toku

Izgradnja graničnog prelaza Bajmok ...

+
4 4

Zatvor Požarevac

Klijent: CFCU

Partneri na projektu:

Lokacija: Srbija

 

Naziv projekta: Izgradja novog i rekonstrukcija postojećeg objekta u okviru ženskg zatvora u Požarevcu

Glavni izvođač: "Modulor" d.o.o. Beograd, ul. Nikolaja Saltikova 61, Beograd, www.modulor-beograd.rs

Nadzor: Suez d.o.o. Beograd, Beogradska 27, Beograd

Naručilac: CFCU, Sremska 3-5, Beograd

Investitor: Evropska Komsiija