Projekat u toku

Rekonstrukcija bolnice KBC Dr. Dragiša Mišović ...

+
1 4

Projekat u toku

Rekonstrukcija Opšte bolnice u Pančevu ...

+
2 4

Projekat u toku

Izgradnja ženskog zatvora u Požarevcu ...

+
3 4

Projekat u toku

Izgradnja graničnog prelaza Bajmok ...

+
4 4

KBC DM

Klijent: Obnova.gov

Partneri na projektu:

Lokacija: Srbija

 

Naziv projekta: Rekonstrukcija KBC Dr. Dragiša Mišović

Glavni izvođač: "Modulor" d.o.o. Beograd, ul. Nikolaja Saltikova 61, Beograd, www.modulor-beograd.rs

Nadzor: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Nemanjina 11, Beograd

Naručilac: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Nemanjina 11, Beograd

Investitor: /

Korisnik: KBC Dr. Dragiša Mišović