Projekat u toku

Rekonstrukcija bolnice KBC Dr. Dragiša Mišović ...

+
1 4

Projekat u toku

Rekonstrukcija Opšte bolnice u Pančevu ...

+
2 4

Projekat u toku

Izgradnja ženskog zatvora u Požarevcu ...

+
3 4

Projekat u toku

Izgradnja graničnog prelaza Bajmok ...

+
4 4

Bolnica Pančevo

Klijent: Opšta bolnica Pančevo

Partneri na projektu:

Lokacija: Srbija

 

Naziv projekta: Rekonstrukcija Opšte bolnice u Pančevu

Glavni izvođač: "Modulor" d.o.o. Beograd, ul. Nikolaja Saltikova 61, Beograd, www.modulor-beograd.rs

Nadzor: Institut za zaštitu na radu a.d., Školska 3, Novi Sad

Naručilac: Opšta bolnica Pančevo, Miloša Trebinjca 11, Pančevo

Investitor: /

Korisnik: Opšta bolnica Pančevo