Projekat u toku

Rekonstrukcija bolnice KBC Dr. Dragiša Mišović ...

+
1 4

Projekat u toku

Rekonstrukcija Opšte bolnice u Pančevu ...

+
2 4

Projekat u toku

Izgradnja ženskog zatvora u Požarevcu ...

+
3 4

Projekat u toku

Izgradnja graničnog prelaza Bajmok ...

+
4 4
štampaj štampaj

Niskogradnja

Niskogradnja je sastavni deo našeg biznisa. Stalna potražnja klijenata za ubrazanjem procesa gradnje traži od izvođača radova veću kontrolu nad aktivnostima na kritičnom putu. Nije neubičajeno videti da deo tih aktivnosti su izražene u vidu raznih iskopa, stabilizacije tla, ili polaganja instalacija. Mi pružamo in-house deo tih usluga koji nam omogućavaju da isporučimo projekat u željenom roku, za određeni kvalitet i u okviru planiranog budžeta.

Mi možemo da pomognemo klijentima sa:

  • rušenjem postojećih objekata i izradom plana reciklaže
  • intezivnim iskopima i odvozom viška zemlje
  • polaganjem instalacija
  • nasipanjem i planiranjem
  • stabilizacijom tla
  • izradom asfalta
  • uređenjem okoliša