Projekat u toku

Rekonstrukcija bolnice KBC Dr. Dragiša Mišović ...

+
1 4

Projekat u toku

Rekonstrukcija Opšte bolnice u Pančevu ...

+
2 4

Projekat u toku

Izgradnja ženskog zatvora u Požarevcu ...

+
3 4

Projekat u toku

Izgradnja graničnog prelaza Bajmok ...

+
4 4
štampaj štampaj

Project Management

Životni ciklus projekta može da se gleda kroz nekoliko faza koje ugrubo mogu da se podele u fazu pre-izgradnje, izgradnje i posle-izgradnje.

Mi verujemo da se najveći benefiti za ceo projekat upravo postižu u fazi pre-izgradnje kada je moguće holistički definisati pravi smer projekta. 

Faza pre-izgradnje počinje odlukom klijenta da potencijalni projekat predstavlja najbolji način ostvarenja definisanih ciljeva.

Najvažniji output ove faze odnosi se na odluku da li investicija iz ekonomske perspektive deluje opravdano ili ne. Klijent bi do sada trebao imati pripremljen poslovni slučaj koji treba da sadrži analizu klijentovog biznisa, organizacije, postojećih objekata i buduće potrebe. Na osnovu poslovnog slučaja projektni tim kroz Value Management radionice definiše objektive projekta.

Mi se zalažemo da od samog početka promovišemo održivo razmišljanje koje za cilj ima produženje životnog ciklusa objekta i smanjenje izdataka kod upravljanja objektom.

Naša uloga je da na osnovu klijentovih objektiva izradimo više studija izvodljivosti i prikažemo da li postoji finansijska isplativost i kakva je mogućnost realizacije projekta. Ovo uspevamo kroz sledeće aktivnosti: izrada studije rizika, javne konsultacije, konsultacije sa stakeholderima i trećim licima, izradom geotehničke studije, procenom uticaja projekta na životnu sredinu, postavljanjem održivih ciljeva (na pr BREEAM), analizom rizika na radu, potrebnim dozvolama i odobrenjima, procenama koštanja projekta, potencijalnim načinima finansiranja projekata, analizom lokacija za izgradnju objekta.

Ukoliko je projekat isplativ i realan tim formuliše projektni zadatak i izrađuje plan izvršenja projekta (Project execution plan).

Izbor strategije za nabavku radova direktno zavisi od projektnih objektiva. Ukoliko klijent zahteva visok kvalitet produkta, onda neka od novih ruta poput construction management (CM) ili management contracting (MC) sa podelom posla u pakete je bolji izbor. Kod klijenata koji zahtevaju brzinu naša preporuka je design&build ruta. 

Mi možemo da pomognemo našim klijentima sa:

  • izradom studija izvodljivosti
  • izradom projektnog zadatka
  • dizajn menadžmentom
  • planiranjem troškova
  • odabirom rute za nabavku radova
  • odabirom kompetentnog pod/izvođača
  • rukovođenjem projekta
  • odobrenjima i dozvolama